Julius dembinski

Nalega, w porozumieniu z przewodniczącym Powiatowej Rady Ludowej w Rawiczu ks. Maksymilian Arndt, współdziała, wespół z miejscowymi kapłanami – księżmi Mieczysławem Buławskim z Rynarzewa i Ludwikiem Sołtysińskim z Szubina – z lokalnymi oddziałami powstańczymi.

Zdzisławem Zakrzewskim, by uderzyć na miasto będące w rękach Niemców. Franciszek Dratwa, który wchodzi do Polskiego Komitetu Obywatelskiego na powiat rawicki, następnie do Rady Ludowej w Rawiczu. Julian Dembiński jest kapelanem powstańczym i członkiem Powiatowej Rady Ludowej. Podejrzewany jest przez Niemców o współpracę ze znanym działaczem niepodległościowym, proboszczem z Inowrocławia ks.

Powstańcy spotykają go „to galopującego na koniu, z jednego posterunku na drugi, to w szpitalu u wezgłowia rannych i umierających”. W powiecie koźmińskim do powołania oddziałów powstańczych Straży Ludowej przyczynia się ks. Kapelanem i organizatorem służby sanitarnej jest ks. Antonim Laubitzem, prezesem Rady Ludowej, oraz z kapelanem powstańczym, ks. Musi opuścić plebanię, jednak udaje mu się powrócić. wystawia w swej parafii obelisk ku czci lisewskich ochotników, zaś dzięki jego staraniom zostaje wybudowany pomnik pod Dąbrówką, w miejscu krwawych walk powstańczych. Ksiądz Buławski włącza się czynnie do Powstania, organizując oddziały do walki z Grenzschutzem.

Rynarzewskie wspomnienia opisał w książeczce „Miasteczko nad frontem” (Poznań 1929).

Jednak polski ksiądz i polska mowa tu powrócą – za ćwierć wieku. Inny wikary, z parafii Bożego Ciała, Władysław Cichowski, od początku bierze udział w przygotowaniu akcji powstańczej.

Nie należy dłużej czekać, na ulicach trwa walka Pierwsza krwawa ofiara, to Franciszek Ratajczak Przy śmierci pierwszego powstańca, Franciszka Ratajczaka, asystuje wikariusz poznańskiej parafii św. Jako wikariusz przy katedrze poznańskiej działa w czasie Powstania ks. Organizuje Straż Ludową, ostro spiera się z Naczelną Radą, zarzucając jej kunktatorstwo i chcąc rozwinięcia działań powstańczych w powiecie rawickim.

Umiera w Kamionnej, w granicach Polski, w 1938 roku.

Feliks Bocian (Bocianowski), udzielając władzom powstańczym cennych informacji. Gdy dowiaduje się, że Niemcy zaczęli ostrzał Rawicza, 9 stycznia odbiera w swej parafii przysięgę od 400 powstańców i udaje się na pole walki, dowodząc w pierwszej linii.

Jednocześnie zasiada w miejscowej Radzie Ludowej, nie dopuszczając do niej przedstawicieli niemieckich.

Głównym organizatorem Powstania w Babimojskiem jest proboszcz z Nowego Kramska, ks. Zwołuje 24 listopada dwa tysiące ludzi na wiec w Babimoście, który kończy się przesłaniem Naczelnej Radzie Ludowej apelu o przyłączenie tego powiatu do Polski.

Nowe Kramsko zostaje opanowane, lecz krótko potem powstańcy muszą się wycofać.

Search for Julius dembinski:

Julius dembinski-33Julius dembinski-4

Peja (Slums Attack), „Poznańczyk”, 2008 Niby znaną w historii Powstania Wielkopolskiego kartą, a tak naprawdę zapomnianą i przemilczaną przez komunistów, był udział w nim duchownych katolickich. Burzliwe dzieje życia późniejszego biskupa katowickiego – który potrafił rzucić rękawicę Naczelnikowi Państwa – dwukrotnie wysiedlanego ze swej diecezji, najpierw przez hitlerowców, następnie przez komunistów, to już inna historia. Józefem Prądzyńskim (następnie dziekanem generalnym Armii Wielkopolskiej), biorą udział w organizacji wyborów do Sejmu Dzielnicowego. Za to pierwszym historykiem i dyplomatą Powstania z racji urzędu jest arcybiskup gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor (zm. Jeszcze w czasie walk zbiera szczegółowe informacje o gwałtach Heimatschutzu i Grenzschutzu na Polakach. Tadeusz Dykier, który w listopadzie wchodzi w skład Powiatowej Rady Ludowej w Lesznie, jednak Niemcy aresztują go w styczniu. Dowbór-Muśnicki mianuje go, w randze pułkownika, dziekanem generalnym powstającej Armii Wielkopolskiej. Wielu księży wchodzi do powstających w każdej większej miejscowości Rad Ludowych, częstokroć im przewodniczy, podobnie jak Radom Robotniczym i Żołnierskim (choć tu duchowni zwalczają wpływy komunistyczne, a zarazem niemieckie). Otrzymuje także mandat do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, później zostaje posłem na Sejm Ustawodawczy z ramienia Klubu Chrześcijańsko-Narodowego. Mimo przewagi Niemców występuje przeciwko Radzie Robotniczej i Żołnierskiej w Śremie, domagając się wyłącznie polskiej reprezentacji w powiecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Julius dembinski”